PODROBNÝ ZOZNAM SLUŽIEB

A ICH CENY

PODNIKATEĽ
Registrácia podnikateľa
200 €
Úvodná konzultácia pre podnikateľa
100 €
vrátane nastavenia reportovacieho systému a komunikácie s účtovníkom
Príprava a podanie daňového priznania
od 200 €
Registrácia podnikateľa v poisťovni
50 €

FIRMA
Nákup hotového podniku
5%
Registrácia ako samostatný podnikateľ
200 €
Registrácia spoločnosti: Spoločnosť s ručením obmedzeným
700 €
Registrácia spoločnosti: Akciová Spoločnosť
2 000 €
Registrácia spoločnosti: Jednoduchá Akciová Spoločnosť
1 500 €
Hotová spoločnosť - neplatca DPH
1 000 €
Hotová spoločnosť - platca DPH
4 000 €
Tlač / Pečiatka
100 €
Ďalších 10 aktivít
20 €
Licencovaný typ činnosti
50 €
Zmena v obchodnom registri
200 €
Registrácia na daňovom úrade / poisťovni
50 €
Registrácia za platcu DPH
400 €
Registrácia EORI
100 €
(pre export/import z/do EÚ)
Podávanie oznámení štátu. inštitúcií
50 €
Likvidácia LLC
1 500 €
minimálne náklady
Likvidácia súkromného podnikania
500 €
Poskytovanie právnej adresy na 1 rok
400 €
Prijímanie korešpondencie
0.50 €
viac ako 5 listov/mesiac, na list

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Podanie mesačného/štvrťročného priznania k DPH je v cene balíka

Mesačné balíčky
Podvojné účtovníctvo
Neplatca DPH / platca DPH
až 25 položiek / mesiac
150€ / 200€
+ 25 položiek / mesiac
+ 50€

DAŇOVÉ PRIZNANIE
Daňové priznanie fyzickej osoby
80 €
Daňové priznanie pre živnostníka
od 200 €
Daňové priznanie za auto
60€
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
130 €
Daňové priznanie právnickej osoby
mesačná platba x 2
Konzultácia účtovníka (1 hodina)
100 €

MZDY

Každý balík obsahuje: spracovanie miezd, elektronickú komunikáciu so všetkými inštitúciami, bankové pokynyBalík MINI
25 €
do 10 zamestnancov, náklady na sprevádzanie jedného zamestnanca
Balík MEDIUM
22 €
11-50 zamestnancov, náklady na sprevádzanie jedného zamestnanca
Balík MAXI
20 €
od 51 zamestnancov, náklady na sprevádzanie jedného zamestnanca
Ročné zúčtovanie
25/22/20 €
cena za jedného zamestnanca podľa tarify

VIP BALÍKY
Balík "Podnikanie na kľúč"
7 000 €
(1 rok) = povolenie na pobyt pre rodinu + Balík "Business Accelerator"
Balík "Business Accelerator"
750 €
až 10 hodín online/offline konzultácií mesačne
Balík „Individuálna podpora VIP“
1 200 €
až 15 hodín online/offline konzultácií mesačne
Ročný balík online/offline podpory pre: podnikanie a účtovníctvo, optimalizáciu miezd a procesov, personálny manažment a investície
Cena je uvedená na 1 mesiac, pri podpise zmluvy minimálne na 1 rok.
Plná cena ročného balíka - 14 400 €
Balík „Intenzívna údržba“
3 500 €
80 hodín - balík online/offline podpory pre: podnikanie a účtovníctvo, optimalizáciu miezd a procesov, personálny manažment a investície.
Doba aktívneho používania: 6 mesiacov.
Cena je za balík podpory.

NEHNUTEĽNOSŤ
Výber nehnuteľnosti na kúpu/predaj
3-6%
Výber nehnuteľnosti na prenájom/prenájom
mesačný nájom
Preregistrácia vo všetkých inštitúciách po kúpe nehnuteľnosti
200 €

OCHRANNÁ ZNÁMKA
Registrácia ochrannej známky na Slovensku
400 €
Registrácia ochrannej známky v Európskej únii
500 €
Kontrola ochranných známok na Slovensku
100 €
Kontrola ochranných známok v Európskej únii
200 €

POVOLENIE NA POBYT
Prvé povolenie na pobyt
1 900 €
podnikateľská činnosť
Prvé povolenie na pobyt
700 €
rodinné stretnutie (adresa nie je zahrnutá)
Prvé povolenie na pobyt
350 €
deti (adresa nie je súčasťou dodávky)
Prvé povolenie na pobyt
600 €
štúdium (adresa nie je súčasťou)
Prvé povolenie na pobyt
1 200 €
práca (adresa nie je súčasťou dodávky)
Prvé povolenie na pobyt
1 250 €
modrá karta (adresa nie je súčasťou balenia)
Prvé povolenie na pobyt
900 €
sezónna práca (adresa nie je zahrnutá)
Prvé povolenie na pobyt
600 €
športovec (adresa nie je súčasťou dodávky)
Prvé povolenie na pobyt
600 €
iné pozemky (prevod a adresa nie sú zahrnuté v cene)
Zmena povolenia na pobyt na podnikateľskú činnosť
1 600 €
Doklad o poskytnutí adresy na Slovensku
200 €
Zbierka listín na obnovenie povolenia na zamestnanie
200 €
Pracovné povolenie
250 / 500 € 
sezónne práce do 90 / nad 90 dní
Predĺženie povolenia na pobyt
900 €
podnikateľ
Predĺženie povolenia na pobyt
500 €
zlúčenie rodiny
Predĺženie povolenia na pobyt
150 €
deti (prevody a adresa nie sú zahrnuté)
Predĺženie povolenia na pobyt
200 €
štúdium (preklady a adresa nie sú zahrnuté v cene)
Predĺženie povolenia na pobyt
700 €
práca (preklady a adresa nie sú zahrnuté v cene)
Predĺženie povolenia na pobyt
800 €
modrá karta (prevody a adresa nie sú súčasťou dodávky)
Predĺženie povolenia na pobyt
350 €
iné pozemky (prevod a adresa nie sú zahrnuté v cene)
Trvalý pobyt
500 / 400 €
pre dospelého / dieťa
Zmena adresy / výmena preukazu o povolení na pobyt za skrátený z dôvodu adresy
150 €
Zmena adresy / výmena preukazu o pobyte z dôvodu adresy - deti
50 €
Náhrada skráteného povolenia na pobyt z dôvodu pasu/karty o strate povolenia na pobyt
100 €
Trvalý pobyt občana EÚ
600 / 400 €
pre dospelého / dieťa
Podanie policajného oznámenia riaditeľovi SlovakiaInvest
300 €
Konzultácia/príprava na pohovor (1 hodina)
100 €
Registrácia štátneho poistenia
50 €
Sprievod (bez prekladu) na pohovore (1 hodina)
25 €
Výjazd konateľa na políciu mimo Bratislavy sa pripláca

BANKY
Súkromný účet
300-500 €
Firemný účet
od 300 €
pre slovenskú firmu
Firemný účet
500 €
pre slovenskú firmu s cudzincom ako riaditeľom alebo zakladateľom
Firemný účet
1 000 €
pre firmu z EU
Firemný účet
1 200 €
pre firmu z UK, Cypru a pod.
Súkromný účet
300 €
privátne/prémiové bankovníctvo (náš klient)
Školenie online bankovníctva
50 €
aktivácia služieb, zobrazenie platieb (cena za hodinu)

INÉ SLUŽBY
Nostrifikácia diplomu
600 / 450 €
regulované / neregulované povolanie
Nostrifikácia pasu
400 €
Príprava textu pozvania na udelenie víza
50 €
Poradenstvo a pomoc pri príprave dokumentov pre víza
50 €
Výmena vodičského preukazu za slovenský
160 €
na kľúč s prekladom
Preklad
od 30 €
z / do ruštiny / ukrajinčiny / angličtiny, na stránku
Apostille
50 €
na notárske osvedčenie / na súdny preklad
Apostille
60 €
za daňové potvrdenie / potvrdenie o neodsúdení
Tlmočenie (1 hodina)
25 €
Zasielanie dokumentov expresnou poštou
Ostatné konzultácie (1 hod.)
50 - 100 €