ZDRAVOTNÉ POISTENIE
CUDZINCOV
NA SLOVENSKU

ZÍSKAŤ AXA POISTENIE

AXA ASSISTANCE

✓ poistenie liečebných nákladov pre cudzincov od poisťovne, ktorá je súčasťou najväčšej medzinárodnej finančnej skupiny AXA so širokou základňou zmluvných zdravotníckych zariadení;
✓ poistenie spĺňa požiadavky vyplývajúce z vízovej povinnosti pre pobyt na Slovensku. Pokrýva náklady spojené s liečbou, prevenciou, hospitalizáciou a podobne, v rámci neodkladnej alebo komplexnej starostlivosti.
ZÍSKAŤ AXA POISTENIE