Dôležité zmeny
pre podnikateľov na Slovensku

od 1.6.2023
Radi by sme vás informovali o niekoľkých dôležitých zmenách pre podnikateľov na Slovensku, ktoré nadobudnú účinnosť 1.6.2023:

Zvýšené náhrady za stravovanie na služobných cestách v rámci Slovenska:
- pri služobných cestách od 5 do 12 hodín: 7,30 €.
- pri služobných cestách od 12 do 18 hodín: 10,90 €
- pri služobných cestách dlhších ako 18 hodín: 16,40 €

Túto náhradu môže dostať napríklad riaditeľ slovenskej firmy, ktorý išiel na pracovnú cestu, tieto výdavky sa uznajú ako daňové, čiže znižujú základ zdaniteľného zisku.
Zvýšenie minimálnej náhrady zamestnávateľa za stravovanie na 5,48 eura
(predtým to bolo 5,10€)

Pripomíname, že táto platba sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí pracujú viac ako 4 hodiny denne. Taktiež táto náhrada nemá zákonom stanovenú hornú hranicu, avšak maximálny zdaniteľný výdavok zamestnávateľa na stravné u zamestnanca je 4,02 € - 55 % zo sumy 7,30 €.
Zvýšenie základnej náhrady za používanie osobného vozidla na firemné účely

Zmenou, ktorá nadobudla účinnosť 1.4.2023, je zvýšenie základnej náhrady za používanie osobného vozidla na firemné účely: 0,239 € za 1 kilometer.
Ak sa chcete dozvedieť viac o náhrade za stravovanie zamestnancov, náhrade za služobnú cestu a ďalších daňových nuansách na Slovensku, náš účtovný tím vám rád poradí.

Ekaterina Pleshanova
partnerka, zástupkyňa riaditeľky
ALKUR Group