Správy & Podujatia

Systém DPH na Slovensku

Systém DPH na Slovensku sa líši od krajín SNŠ, USA a Blízkeho východu najmä v kontexte predaja tovarov a poskytovania služieb v Európskej únii fyzickým osobám z EÚ. Pozrime sa na to podrobnejšie:

1. Predaj tovaru:

- Ak váš obrat nepresiahne 10 000 eur za rok, tak uplatňujete slovenskú sadzbu DPH, ktorá je 20 %.

- Po prekročení tejto sumy bude sadzba DPH závisieť od lokality príjemcu tovaru.

* Toys s.r.o. predáva tovar a ich obrat v EÚ je nižší ako 10 000 eur ročne, čo znamená, že pri predaji bude účtovať slovenskú sadzbu DPH (20 %). Po prekročení tejto sumy však bude musieť spoločnosť zohľadniť sadzbu DPH platnú v krajinách, kde sa nachádzajú jej zákazníci.

2. Poskytovanie služieb:

- Elektronické služby, IT služby a ďalšie služby tiež podliehajú pravidlám DPH.

- Určenie, kde sa služba poskytuje, je dôležitejšie ako to, kto službu poskytuje.

- Ak váš obrat nepresiahne 10 000 eur ročne, uplatňujete slovenskú sadzbu DPH (20 %).

- Po prekročení tejto sumy bude sadzba DPH závisieť od krajiny, kde sa nachádza váš klient.

* Napríklad spoločnosť Toys s.r.o. vyrába hračky. Ich obrat je na začiatku roka nižší ako 10 000 eur a na predaj hračiek v Európskej únii uplatňujú slovenskú sadzbu DPH (20 %). Spoločnosť Toys s.r.o. sa stáva populárnym a predaj sa zvyšuje. Do júna dosiahne obrat 10 000 eur. Teraz musia zmeniť svoju daňovú politiku. Spoločnosť začína zohľadňovať sadzbu DPH platnú v krajine, kde sa každý jej klient nachádza v EÚ.

3. Sledujte svoj obrat:

- S obratom 10 000 eur sa počíta od začiatku roka.

- Tržby za tovar a služby sa pri výpočte obratu zohľadňujú spoločne.

- Ak nie ste platcom DPH, tržby do 10 000 eur sú oslobodené od DPH. Po prekročení tejto sumy musíte začať účtovať DPH.

* Predstavme si, že váš obrat v polovici roka dosiahol 10 000 eur, od tohto momentu ste povinný účtovať DPH z predaja.

Na zjednodušenie daňového vykazovania v Európskej únii existuje systém OSS (one stop shop). Funguje to takto:

1. Registrácia v OSS: Môžete sa zaregistrovať v OSS v jednej krajine EÚ, napríklad na Slovensku.

2. Platba DPH v mieste prijatia: Keď obrat presiahne 10 000 eur, začnete do faktúr uvádzať sadzbu DPH príslušnej krajiny.

3. Podávanie štvrťročných daňových priznaní: Ste povinný podávať štvrťročné daňové priznania k DPH vo vašej krajine registrácie v OSS.

4. Distribúcia daní: Dane, ktoré platíte, sa automaticky prerozdeľujú do krajín, kde ste predali tovar alebo služby.

*Toys s.r.o. registrovaní v OSS na Slovensku a predávali tovary alebo služby do rôznych krajín EÚ, čiže hlásenia podávali len na Slovensku a tam platili dane. Slovensko potom automaticky prerozdeľovalo dane do iných krajín.

Je to užitočné najmä pre internetové obchody a IT služby, čím sa zjednodušujú postupy daňového vykazovania a umožňujú vám efektívne fungovať v rôznych krajinách EÚ.