Správy & Podujatia

POZOR veľká zmena v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre občanov Ukrajiny so štatútom odídenca !

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zmenilo rozsah potrebnej zdravotnej starostlivosti a úhrad neodkladnej a potrebnej zdravotnej starostlivosti pre osoby s poskytnutým dočasným útočiskom nasledovne :

„Od 1. septembra 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky upravuje pre dospelé osoby, ktoré majú poskytnuté dočasné útočisko v súvislosti s prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, rozsah zdravotnej starostlivosti a to tak, ako je uvedené v § 2 a §3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“

Táto zmena znamená, že osobám s poskytnutým dočasným útočiskom bude poskytovaná plná zdravotná starostlivosť.