Správy & Podujatia

Ako nedostať pokutu 3 310 € - zmeny v obchodnom zákonníku Slovenska

Všetky spoločnosti, ktoré boli zapísané v obchodnom registri SR pred 01.10.2020 sú povinné uvádzať slovenské identifikačné číslo (rodné číslo). Údaje je potrebné zapísať do obchodného registra do 30.9.2022. Pri nezapísaní údajov v určenej lehote môže byť spoločnosti alebo konateľovi uložená pokuta až do výšky 3 310 €.
Aké typy spoločností sú povinné uvádzať svoje identifikačné čísla, zistite viac od nás. Spoločnosť alkur.sk poskytuje poradenstvo a pomoc pri zadávaní údajov do obchodného registra. K tomu sa môžete objednať na konzultáciu.