Správy & Podujatia

Registrácia akreditovaného vzdelávacieho programu (manikúra, kaderníctvo, kozmetika)

Ako môžete rozvíjať svoje podnikanie? Prečo môže byť akreditácia zisková?

Téma, ktorej sa teraz budeme venovať, je akreditácia vzdelávacích programov: manikér, kaderník, kozmetička (pozri úplný zoznam kvalifikácií, pre ktoré je možné vytvoriť akreditovaný vzdelávací program na konci článku).
Akreditáciu študijného programu vykonáva ministerstvo školstva. A hovoríme o zákone o postgraduálnom vzdelávaní. Vzdelanie, samozrejme, možno získať na stredných školách, ale možnosť poskytovať vzdelávanie majú aj organizácie a právnické osoby, ak podnikajú alebo sa cítia byť profesionálmi v tejto oblasti.

Napríklad kadernícky salón, ktorý má vlastnú metodiku, môže napísať učebný plán. A ak tento učebný plán spĺňa požiadavky ministerstva školstva, môže byť tento program akreditovaný.

Na registráciu je potrebné preštudovať zákon 568/2009 "O ďalšom vzdelávaní" a podzákonný predpis 97/2010. Všetky tri oblasti môžu byť akreditovanými programami (kaderník, manikér a kozmetička), pretože vedú k budúcemu zamestnaniu v profesii a sú na zozname profesií na akreditáciu. Žiadosť sa vybavuje do 120 dní a poplatok za žiadosť je 100 eur za program. Každá špecializácia sa podáva so samostatnou žiadosťou.

6 krokov k registrácii akreditovaného vzdelávacieho programu:

 1. Preverenie možnosti podania žiadosti na Ministerstvo školstva SR.
 2. Spísanie vzdelávacieho programu podľa štruktúry uvedenej v legislatíve.
 3. Zabezpečenie materiálno-technickej základne pre realizáciu programu (realizuje sa priamo vo vašom salóne).
 4. Garantom programu je fyzická osoba, ktorá má vzdelanie a skúsenosti potrebné na organizáciu, udržanie kvality a koordináciu lektorov, nemôže však viesť vzdelávanie.
 5. Príprava profilu lektora a výber niekoľkých lektorov, s ktorými sa bude spolupracovať.
 6. Podanie žiadosti prostredníctvom systému ISVD. Ide o systém ministerstva školstva, ktorý umožňuje podať žiadosť, skontrolovať dostupnosť žiadosti pri akreditácii programu.

Všetky tieto služby vám môže poskytnúť ALKUR.

Ceny a časy realizácie

Pokiaľ ide o registráciu akreditovaných vzdelávacích programov, je dôležité si uvedomiť, že každý z týchto programov má svoj vlastný registračný proces a náklady. To znamená, že platba sa uskutočňuje za každý program osobitne, nie naraz.

Tento postup by sme mohli rozdeliť na časti a posúdiť každú z nich.

 1. Predbežná komunikácia s ministerstvom by sa mohla uskutočniť počas 4 - 5 hodín práce, kedy sa zhromaždia materiály, zorganizuje sa stretnutie so zodpovednými osobami a vykoná sa úvodné hodnotenie úspešnosti projektu. Cena jednej hodiny je 100*5=500 eur, pri zakúpení balíka 10 hodín 750 eur.
 2. Napísanie vzdelávacieho programu by sme mohli zadať externému dodávateľovi alebo by ste si ho mohli napísať sami a potom ho preložiť do slovenčiny. Vo fáze hodnotenia projektu je ťažké odhadnúť náklady.
 3. Pri akreditácii vzdelávacieho programu je dôležité zabezpečiť, aby spĺňal všetky požiadavky na materiálno-technickú základňu. Ponúkame poradenstvo, ako zlepšiť a dovybaviť váš salón. Cena služby: 100 eur za hodinu.
 4. Vyhľadanie garanta programu: náborové služby, 2 mesačné mzdy, minimálne však 1 000 eur.
 5. Hľadanie viacerých lektorov (minimálne 2): náborové služby, mesačný poplatok za prácu: min. 500 EUR/každý. Tento krok je možné uskutočniť v spolupráci s našou školou - iCan. Je veľmi dôležité mať nielen akreditovaný program, ale aj veľmi dobrých lektorov, ktorí udržia záujem študenta počas 2 mesiacov alebo 450 hodín.
 6. Podanie žiadosti, monitorovanie procesu a komunikácia so štátnymi orgánmi počas procesu posudzovania (120 dní) - 1 300 eur.

Veríme v ďalšiu plodnú spoluprácu.

Zoznam kvalifikácií, pre ktoré je možné vytvoriť akreditovaný program vzdelávania:

 • Autoopravár-mechanik
 • Inštalatér
 • Izolatér
 • Lektor
 • Skladník
 • Sladovník a pivovarník
 • Somelier
 • Sprievodca cestovného ruchu
 • Stavebný klampiar
 • Stolár
 • Strechár
 • Vizážista
 • Vlasová kozmetika
 • Výrobca mliečnych výrobkov
 • Barista
 • Barman
 • Elektromechanik - silnoprúdová technika
 • Holič
 • Manažér ďalšieho vzdelávania
 • Manikér
 • Manikér-pedikér
 • Mäsier - údenár
 • Mediátor
 • Mlynár
 • Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe
 • Montér suchých stavieb, sadrokartonista
 • Murár
 • Pánsky kaderník-holič
 • Pedikér
 • Pekár
 • Podlahár
 • Pracovník riadenia, administrácie a implementácie projektov financovaných EÚ
 • Tesár
 • Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti celoživotného vzdelávania
 • Wellness pracovník - masérske služby
 • Zlatník, klenotník
 • Železobetonár
 • Cukrár
 • Čašník - servírka
 • Kaderník
 • Kachliar
 • Kamenar
 • Kominár
 • Kozmetik
 • Kuchár
 • Účtovník