Systémové zlepšenia

pre rodiny prichádzajúce z Ukrajiny

podujatie spojené s panelovou diskusiou
 • 7. septembra 2023
  od 10.00 do 14.00
 • Konferenčná sála biznis centra
  myhive Vajnorská Tower 1

Cieľ podujatia


Cieľom podujatia je predstaviť systémové riešenia, ktoré sa podarilo zaviesť na Slovensku od vypuknutia vojny pre odídencov v nasledujúcich oblastiach:


✓ zamestnávanie,
✓ školská dochádzka,

✓ podnikanie.


Pozvané neziskové a mimovládne organizácie a médiá budú mať možnosť zhromaždiť a dostať všetky informácie v kocke, dozvedieť sa o pripravovaných zmenách z prvej ruky alebo nastoliť ešte nevyriešené otázky, ktoré prinášajú bariéry vo vyššie uvedených témach.

Preklad do ukrajinského jazyka bude zabezpečený len pre pripojených online.

PROGRAM

Ako pomahaju ukrajincom neziskovy sektor a medzinarodne organizacii
10:00 - 11:00
Ako pomahaju ukrajincom rezort skolstva a UNICEF
11:00 - 12:00
Zamestnavanie a podnikanie pre ukrajincov
12:00 - 13:00
Diskusia: Čo by sa dalo robiť lepšie a kde mame pridat?
13:00 - 14:00
ORGANIZÁTORI PODUJATIA
 • Trust Women
  Trust Women funguje ako organizácia od roku 2018, kedy svojim prvým podujatím na tému Ženy v biznise odštartovala otváranie citlivých tém v kontexte rovnosti pohlaví. Postupne sa podpísala pod niekoľko networkingových podujatí na pôde americkej ambasády, školení a podujatiach Ženy v politike s čestnou hosťkou Zuzanou Čaputovou alebo v zdelávacích aktivít pre osobnostný rozvoj žien, napríklad Stage je tvoj. Rovnako vytvorila uzavretú komunitu žien v biznise, ktoré si navzájom vytvorili hodnotné pracovné vzťahy založené na dôvere a podpore. TrustWomen sa počas covidového obdobia začala venovať aj duševnému zdraviu matiek a otcov a otázkam rodičovstva v kampani #S DEŤMI TU A TERAZ.

  Po prepuknutí vojny na Ukrajine sme pomáhali ukrajinským komunitám začleniť sa do spoločnosti a uľahčiť im priebeh mnohých praktických krokov nevyhnutných k štartu života na Slovensku. OZ funguje najmä v Bratislave, odprezentovalo sa aj New Yorku, Paríži alebo Budapešti.

  eva.valovska@trustwomen.eu
  www.trustwomen.eu
  +421 907 627 178
 • Nadácia Alony Kurotovej
  Nadácia Alony Kurotovej vychádza z presvedčenia, že kvalitne vzdelanie je tá najlepšia investícia pre mladého človeka. Bohužiaľ ale nie v každom štáte je dostupné. Práve preto poslaním Nadácie AK je podpora mladých ľudí, prichádzajúcich zo zahraničia na Slovensko, a pomôc v ich ceste k sebarozvoju, čo určite prispieva k budovaniu znalostnej a vedomostnej ekonomiky, založenej na rozvoji ľudských zdrojov.

  Nadacia@NadaciaAK.sk
  +421 905 460 194
PARTNERI
 • Digitálna koalícia
  Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky je iniciatíva s národnou pôsobnosťou založená na podnet Európskej komisie v rámci politiky Digital Skills and Jobs Coalition. Jej poslaním je zlepšovanie digitálnych zručností na Slovensku. Organizácia vznikla v roku 2017 na podnet Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a IT Asociácie Slovenska. DK v súčasnosti združuje viac ako sto členov – kľúčových stakeholderov v oblasti vzdelávania a IKT na Slovensku. Členovia vstupujú do Digitálnej koalície dobrovoľne a bezplatne formou pristúpenia k Memorandu členov Digitálnej koalície súčasne s prijatím hodnotných záväzkov na zvládnutie dopadov Industry 4.0 na ľudské zdroje – digitálnu transformáciu spoločnosti (do roku 2020) a aktivitami a odbornými príspevkami podporujúcimi zvyšovanie digitálnych zručností.

  www.digitalnakoalicia.sk